Sök:


Religion och naturvetenskap

Religion och naturvetenskap

Philip Clayton

Översättning: Christoffer Skogholt

Religion och naturvetenskap är förmodligen de två starkaste sociala krafterna i världen i dag. Men de anses ofta stå i olöslig konflikt med varandra.

Denna unika bok är en introduktion till de mest brännande frågorna och åsikterna på detta kontroversiella område.

Genom att analysera argumenten tema för tema ger Philip Clayton en nyanserad bild av debattens frågor, såsom: Vad går Intelligent design och nyateism ut på? Vilken roll spelar vetenskaplig och religiös etik i frågor om designerdroger, artificiell intelligens och stamcellsforskning? Hur ser framtiden ut för naturvetenskap och religion? Går de att förena, eller måste ena sidan vinna till slut?

Här presenteras de dominerande uppfattningarna i en rad världsreligioner och vetenskapsgrenar, vilket underlättar för läsaren att hitta sitt eget perspektiv och formulera sin egen ståndpunkt i detta hett omdebatterade område.

Philip Clayton är professor och dekanus vid Claremont School of Theology och rektor vid Claremont Lincoln University i USA. Han har publicerat omkring tjugo böcker och är en internationellt erkänd auktoritet i debatten om religion och naturvetenskap.

ISBN 978-91-7504-307-4

272 sidor. Mjukband

Samtliga priser är angivna inklusive 6% moms. Fraktkostnad tillkommer.

"Clayton presenterar potentiella konflikter mellan vetenskap och tro, och hur de skulle kunna lösas." (Helena Granström i P1 - lyssna på hela programmet, klicka på länken nedan)

"Clayton ger sig oförskräckt i kast med upplysningens klassiska problem." (NF Aurelius, Östra Småland)

217:-


1995-2017 © Dialogos Förlag AB