Sök:


Fåglar i staden

Fåglar i staden

Roger Gyllin och Ingvar Svanberg

Staden är full av djur av olika slag. Det kan verka överraskande, men tätortsmiljö och mänsklig aktivitet kan faktiskt gynna biologisk mångfald. Allra tydligast är detta i städernas fågelliv.

Detta är en bok om fåglarnas moderna stadshistoria och människans betydelse för fågelfaunan och dess förändring. Det handlar om parkernas framväxt kring förra sekelskiftet, om vattendragens och dammarnas fåglar men också om fågellivet i stenöknen och i trädgårdarna.

Fåglar i staden är en kulturhistorisk och kulturzoologisk belysning av en spännande miljö som angår alla som bor i städer.

Ingvar Svanberg har skrivit flera böcker om människans relationer och föreställningar om växter och djur. Roger Gyllin är aktiv fågelskådare och flitig författare i ornitologisk press, men också svensk slavist och professor emeritus vid Uppsala universitet.

ISBN 978-91-7504-317-3

151 sidor, inbunden, illustrerad

Samtliga priser är angivna inklusive 6% moms. Fraktkostnad tillkommer.

210:-


1995-2017 © Dialogos Förlag AB