Sök:Dialogos Event hösten 2018

Lunchseminarium: Ingemar Ståhl - en ekonom för blandekonomin

Ingemar Ståhl var en produktiv och idérik professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, forskare, debattör och utredare i samma person. Dagens system med studiemedel och studielån, använt av flera miljoner svenskar, konstruerades av honom. Han var pionjär som gick in på oplöjda fält. Under fyra decennier från början av 1960-talet fram till millennieskiftet hördes hans röst regelbundet i den allmänna debatten.

Lars Jonung, seniorprofessor vid nationalekonomiska institutionen i Lund, inleder. Sedan presenterar medarbetare i boken Ingemar Ståhls insatser på några områden. Nils Lundgren belyser hans syn på industripolitiken, Ingemar Bengtsson tar upp bostadspolitiken, Eskil Wadensjö ser på utbildning och arbetsmarknad, Anne-Marie Pålsson redogör för politisk ekonomi och Mats Lundahl kastar ljus på hans analys av jordbrukspolitiken.

Tid: Tisdagen den 23 oktober kl. 11.30-13.00. Lunchwrap och dryck ingår.
Plats: SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm
Fri entré men anmälan krävs. Anmäl dig senast den 19 oktober till jolanta.wadensjo@dialogosforlag

Arrangör: Dialogos Förlag i samarbete med SNS, Studieförbundet Näringsliv & Samhälle


Hur klimatförändringar påverkat försörjningsvillkoren under historien

Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet, berättar utifrån sin bok ”Klimatet och människan under 12 000 år”. Hör om hur klimatförändringar under historien påverkat utvecklingen och ekonomin i olika delar av världen och hur människor hanterat eller inte hanterat konsekvenserna av klimatförändringar.

Kungliga Myntkabinettet, onsdagen den 21 november kl.18.00-19.00.

Anmälan genom Myntkabinettets hemsida. http://www.myntkabinettet.se/forelasningar


Stat och marknad i historiskt perspektiv -
järnväg, tele, post, flyg, el, apotek, skola, vård, omsorg

Lena Andersson-Skog och Jan Ottosson, professorer i ekonomisk historia vid Umeå universitet respektive Uppsala universitet, sätter fenomenet med avregleringar i det svenska samhället i ett historiskt perspektiv. De diskuterar och drar lärdomar från ett antal omreglerade sektorer från 1850 fram till idag, till exempel järnvägen, telekommunikationer och skolan. De belyser olika faser i vår moderna regleringshistoria och vilka drivkrafter som legat bakom dessa förändringar.

Kungliga Myntkabinettet, onsdagen den 28 november kl.18.00-19.00.
Anmälan genom Myntkabinettets hemsida. http://www.myntkabinettet.se/forelasningar


Sveriges första globala århundrade. En 1700-tals historia

Leos Müller, professor i historia, presenterar sin senast utkomna bok i vilken han beskriver Sveriges första globaliseringsvåg på 1700-talet. Boken visar hur Sveriges och svenskarna deltog i globaliseringen genom varuutbyten, resor och migration som fick lika omvälvande följder på samhällen som de som sker idag. 

I serien Maritima seminarier, Vasamuseet, fredagen den 30 november kl.13.00-15.00.
För mer info se Vasamuseets hemsida


___________________________________

För mer information: 
jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

tel. 0730-49 77 25

 


 

 

1995-2018 © Dialogos Förlag AB