Sök:Dialogos Event 2018


Vetenskap för vetgiriga: 
Öppen föreläsning om ett av världens viktigaste dokument - FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Prof. Hans Ingvar Roth föreläser på Stadsblioteket, Sveavägen, Stockholm, 3 maj kl.18.00.
Boka sittplats här


_____________________________________


För mer information: 
jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

08 - 15 46 97 eller 0730-49 77 25

 


 

 

1995-2018 © Dialogos Förlag AB