Sök:Dialogos Event

Hösten 2018

Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?

En ny bok med samma titel tar ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden. I boken analyseras utbildningens, arbetsmarknadsprogrammens, anställningsformernas och lönernas betydelse. 
I seminariet om boken deltar prof. Lars Calmfors, prof. Per Skedinger och prof. Ann-Sofie Kalm. 

Tisdagen den 18 december, kl. 15.30-17.00. Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm. 
Arr. Tankesmedjan Fores. Läs mer och anmäl dig här

 

_____________________________________________________________________________

Våren 2019

Sveriges första globala århundrade. En 1700-tals historia

Leos Müller, professor i historia, presenterar sin senast utkomna bok i vilken han beskriver Sveriges första globaliseringsvåg på 1700-talet. Boken visar hur Sveriges och svenskarna deltog i globaliseringen genom varuutbyten, resor och migration som fick lika omvälvande följder på samhällen som de som sker idag. 

Uppsala, 28 januari 2019, kl 13-15, UCBH seminariet, Ekonomikum, Uppsala universitet

Stockholm 25 januari kl.15.00-16.00 Historiska Museet

Stockholm 7 mars, Af Chapman sällskap årsmöte

Göterborg 15 juni, Grillska släktföreningen, föredrag på ostinidefararen Götheborg


___________________________________

För mer information: 
jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

tel. 0730-49 77 25

 


 

 

1995-2018 © Dialogos Förlag AB