Sök:


Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad

Mats Larsson (red)

De senaste årtiondena har såväl svensk som internationell börshandel genomgått en total omvandling, från att vara en nationell och halvt offentlig marknad till att en bolagiserad, privatiserad och global verksamhet.

För Stockholmsbörsen var denna omvandling särskilt dramatisk eftersom en monopolverksamhet inom loppet av några år ersattes av en privatägd rörelse som aktivt försökte förvärva andra aktörer på den internationella marknaden.

Detta gjorde att fondbörsens betydelse för den svenska finansmarknaden i grunden förändrades – en omvandling som hänger nära samman med förändringar på den svenska finansmarknaden under slutet av 1970-talet början av 1980-talet.

Möjligheterna för företag att finansiera sin verksamhet förändrades som en följd av detta, samtidigt som börshandeln blev ett redskap för att bygga upp personliga förmögenheter och ackumulera pensionskapital.

I denna bok beskrivs och analyseras Stockholmsbörsens utveckling och omvandling från 1960-talets mitt fram till början av 2010-talet.

Författarna är ekonomiskhistorikerna Mats Larsson, Oskar Broberg, Peter Hedberg, Lars Karlsson, Åsa Malmström-Rognes, Tom Petersson och Anders Ögren.

"Vid sidan om börsens förändring berör boken också samhällsutvecklingen, med ökad marknadsekonomi och liberaliseringar, och finansmarknadens ökade betydelse. Och den gör det på ett sätt som gör utvecklingen både intressant och begriplig." (Börje Isakson, Företagshistoria)

"Det är sakkunnigt och akademisk... Det kan låta tungläst, men det finns inslag av dramatik" (Östra Småland, Nils Fredrik Aurelius - läs hela recensionen nedan)

"Boken är viktig, innehållet väldokumenterat med omfattande källhänvisningar samt intresseväckande analyser." (Ulf Viklund, BTJ)

ISBN 978-91-7504-303-6

347 sidor. Inbunden.

Samtliga priser är angivna inklusive 6% moms. Fraktkostnad tillkommer.

120:-231:-


 
 
1995-2017 © Dialogos Förlag AB