Sök:Dialogos katalog 2014 - Religion

Ett rikt utbud av böcker för de som intresserar sig för religion, historia och människornas föreställningsvärld genom tiderna!

Diaologos katalog 2014

XX 

Dialogos förlag har gett ut en ny katalog som presenterar böcker i ämnet religion. Ett 30-tal titlar beskiver olika religiösa inriktningar: kristendom, islam, judendom, österns religioner, religioner i Afrika och Latinamerika, men även religionspolemik, mystik och andlighet och det nyandliga landskapet. Vi har även ett flertal titlar som tar upp den medeltida föreställningsvärlden. 

Beställ gärna katalogen antingen digitalt eller kostnadsfritt per post (ange antal ex) till undertecknad.

Ladda ner katalogen som pdf.

Dialogos Förlag

Odengatan 36

113 51 Stockholm

tel. 08-15 46 97

mobil 0730-49 77 25

e-post: jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

hemsida: www.dialogosforlag.se


 

 

 

 

1995-2018 © Dialogos Förlag AB